ჩვენ შესახებ

Phone: 2290815;


თამარ ვეფხვაძე – სამსახურის უფროსი
E-mail: tamar.vepkhvadze@tsu.ge
Phone: 2290815; 577947006

ნატალია ბარათელი - სამსახურის უფროსის მოადგილე
E-mail: natalia.barateli@tsu.ge
Phone: 2290815; 577970205

ჯამულეთ ბაჟუნაიშვილი – მთავარი სპეციალისტი
E-mail: jamlet.bazhunaishvili@tsu.ge
Phone: 2290815; 577948263

ქრისტინე ჩიხლაძე – მთავარი სპეციალისტი
E-mail: christine.chikhladze@tsu.ge
Phone: 2290815; 599126123

გიული კალატოზიშვილი – მთავარი სპეციალისტი
E-mail: giuli.kalatozishvili@tsu.ge
Phone: 2290815; 599277260

თინათინ გაბრიჩიძე – მთავარი სპეციალისტი
E-mail: tinatin.gabrichidze@tsu.ge
Phone: 2290815; 599663030

თეა ზარნაძე - მთავარი სპეციალისტი
E-mail: tea.zarnadze@tsu.ge
Phone: 2290815; 577970221

რუსუდან მაჭავარიანი – უფროსი სპეციალისტი
E-mail: rusudan.machavariani@tsu.ge
Phone: 2290815; 555224423