ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა

დაიბადა 1954 წლის 21 ნოემბერს

განათლება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი, ქიმიკოსი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, სამართალმცოდნე

პროფესიული საქმიანობა:
2016-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
2009-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
2006-2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი
2006-2016 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიის უფროსი
2005-2005 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვების პროდუქტების ექსპერტიზისა და მონიტორინგის სამსახურის ლაბორატორიის უფროსი
2003-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრის დოცენტი
1998-2003 თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარე.
1996-1998 სახელმწიფო კანცელარიის ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, ადგილობრივი მმართველობისა და რეგიონალური პოლიტიკის საკოორდინაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე.
1981-1996 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიისა და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრის დოცენტი

სამეცნიერო ხარისხი:

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დოცენტის სამეცნიერო წოდება

1985 წელს აირჩიეს ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად
2003 წელს მიენიჭა ნამდვილი სახელმწიფო მრჩევლის საკლასო ჩინი

ძირითადი პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებული აქვს 75 ნაშრომი, მათ შორის 4 წიგნი
1.გურგენიძე ვ., ავტორთა კოლექტივი - ოვსიანიკოვა ნ. – პერსონალის მართვა – მეთოდურ - პრაქტიკული სახელმძღვანელო. – თბილისი, 2003,    გვ.369-389.
2.ოვსიანიკოვა ნ., ურიდია ს., ვაშაკიძე კ., მიქიაშვილი ნ. – მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი. – თბილისი, 2004, გვ.483.
3.ვ.გურგენიძე ვ., ავტორთა კოლექტივი-ნ.ოვსიანიკოვა - როგორ ვმართოთ თანამშრომლები-მეთოდურ - პრაქტიკული სახელმძღვანელო - ასოციაცია “სი-აი-ემ-ეს კონსალტინგი”, თბილისი , 2008, გვ.668.
4.ხარშილაძე ირმა, ოვსიანიკოვა ნუნუ (მთარგმნელები) - საზღვარგარეთის ქვეყნების ადმინისტრაციული სამართალი (ა.კოზირინის რედაქციით)- თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2014, გვ.683.