კონტაქტი


კანცელარია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, 0179, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 2 29 42 88

ელ-ფოსტა:chancellery@tsu.ge1. ვეფხვაძე თამარი კანცელარიის უფროსი tamar.vepkhvadze@tsu.ge
კანცელარიის საქმისწარმოების განყოფილება1. მეტრეველი მაია საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი maia.metreveli@tsu.ge
2. ტყეშელაშვილი
ინგა
მთავარი სპეციალისტი inga.tkeshelashvili@tsu.ge
3. გეწაძე მაკა მთავარი სპეციალისტი maka.getsadze@tsu.ge
4. კუხალაშვილი ნატო მთავარი სპეციალისტი nato.kukhalashvili@tsu.ge
5. შაშიაშვილი ხათუნა მთავარი სპეციალისტი khatuna.shashiashvili@tsu.ge
6. ნადირაძე ელენე უფროსი სპეციალისტი elene.nadiradze@tsu.ge
7. შუბლაძე იზოლდა უფროსი სპეციალისტი izolda.shubladze@tsu.ge
კანცელარიის არქივი8. ოქროპირიძე თამარი კანცელარიის არქივის უფროსი tamar.oqropiridze@tsu.ge
9. მელაშვილი იმედა მთავარი სპეციალისტი imeda.melashvili@tsu.ge
10. რეკვავა დავითი მთავარი სპეციალისტი
davit.rekvava@tsu.ge
11. ჭანტურიძე ირინა უფროსი სპეციალისტი irina.chanturidze@tsu.ge
12. ზარიძე ლევანი უფროსი სპეციალისტი levan.zaridze@tsu.ge
13. ძამანაშვილი ნინო უფროსი სპეციალისტი nino.dzamanashvili@tsu.ge
14. ცეცხლაძე ეთერი უფროსი სპეციალისტი eter.tsetskhladze@tsu.ge