ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დოქტორანტების საყურადღებოდ!

გამოცდა ჩატარდება  ZOOM  მეშვეობით:

30 ივნისს 10:00სთ-იდან (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - თამარ გოგუას ჯგუფი)

თამარ გოგუა:

Personal Meeting ID: 491-340-0614

PW: 777777

9 ივლისს 12:00სთ-იდან (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ლელა კვინიკაძის ჯგუფი)

13 ივლისს 19:00სთ-იდან (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - ლელა კვინიკაძის ჯგუფი)

ლელა კვინიკაძე:

Personal Meeting ID: 931-979-6560

PW: 3IO5aE

გამოცდაზე სტუდენტების დასწრების სია განთავსდა Facebook "მეცნიერების მენეჯმენტი"-ის გვერდზეც და დაგეგზავნათ lms.tsu.ge - ის საშუალებითაც

დამატებითი გამოცდა ჩატარდება, შესაბამისად:

თამარ გოგუას სტუდენტები 28 ივლისს 10:00სთ-იდან,

ლელა კვინიკაძის სტუდენტები 30 ივლისს 13:00სთ-იდან

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტები გამოცდაზე გამოსასვლელად დაუკავშირდნენ ლექტორს: lela.kvinikadze@tsu.ge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-2020 გაზაფხულის სემესტრის დოქტორანტების საყურადღებოდ:

4 მაისიდან იწყება ონლაინ ლექცია/სემინარები ZOOM რესურსის გამოყენებით. იხილეთ ინსტრუქცია ბმულში.

როგორც მოგეხსენებათ სასწავლო პროცესი ჯერჯერობით მიმდენარეობს დისტანციურად.

გთხოვთ, გაეცნოთ „მეცნიერების მენეჯმენტის“ სილაბუსსა და მასალებს, რომლებიც განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/research/science_management/

პირველი ხუთი კვირის მანძილზე (23.03-1.05) გაეცანით პირველ ოთხ ლექციას (1-2 ლექცია; 3-4 ლექცია; 4-5 ლექცია; 6-7 ლექცია). მოამზადეთ და tamar.gogua@tsu.ge ელექტრონულ ფოსტაზე გადმოაგზავნეთ  შესაბამისი დავალებები: CV, მოტივაციის წერილი, ფუნდამენტური კვლევებისთვის საგრანტო პროექტის ბიუჯეტი, სამოგზაურო გრანტი (გრანტის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული „მასალა დავალებისთვის“, ან, გადმოგვიგზავნოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის რომელიმე კონკურსის ფარგლებში თქვენს მიერ მომზადებული საპროექტო წინადადება, თუ ასეთი პროექტი მოგიმზადებიათ).

ვითარებიდან გამომდინარე „მეცნიერების მენეჯმენტის“ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება და ელექტრონულ ფოსტაზე დაგეგზავნებათ შემდგომი ინფორმაცია.