ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

დოქტორანტების საყურადღებოდ! 
ძირითადი გამოცდები ჩატარდება ამა წლის 20, 21, 22 ივნისს 10:00 სთ-დან 12:00 სთ-მდე და 15:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე, ხოლო დამატებითი გამოცდა - 18 ივლისს იგივე საათებში. გამოცდა ჩატარდება I კორპუსის 113-ე ოთახში.


----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (ჩატარების ადგილი თსუ მეორე კორპუსი, ოთახი #344):           
ორშაბათი: 14:00-17:00 (ლექცია+სემინარი)
ოთხშაბათი:  16:00-18:00  (სემინარი) 
ხუთშაბათი: 12:00-14:00 (სემინარი)
პარასკევი: 10:00-12:00 (სემინარი)

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი სასურველი დღე და სახელის, გვარის და ფაკულტეტის მითითებით, გვაცნობოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე : tamar.gogua@tsu.ge

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება