ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

გამოცდების თარიღები:
ძირითადი გამოცდები   ჩატარდება I კორპუსის 113- ოთახში ამა წლის 23-25 იანვარს 10:00 სთ-დან 12:00 სთ-მდე და 15:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე, ხოლო დამატებითი გამოცდა - 16  თებერვალს იგივე საათებში----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (ჩატარების ადგილი თსუ მეორე კორპუსი, ოთახი #344):           
ორშაბათი: 13:00-16:00 (ლექცია+სემინარი)
სამშაბათი: 10:00-12:00 (სემინარი) 
სამშაბათი: 16:00-18:00 (სემინარი)
ხუთშაბათი: 17:00-19:00 (სემინარი)

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი სასურველი დღე და სახელის, გვარის და ფაკულტეტის მითითებით, გვაცნობოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე : tamar.gogua@tsu.ge

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება