ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

----------------------------------------------------------------------------
ძირითადი გამოცდები ჩატარდება ამა წლის 29 იანვარს და 4 თებერვალს  10:00 სთ - დან 14:00 სთ - მდე და 16:00 სთ - დან 17:00 სთ - მდე , ხოლო დამატებითი გამოცდა - 26 თებერვალს იგივე საათებში თსუ I კორპუსის 113- ოთახში!


ლექციების განრიგი :           
სამშაბათი: 09:00-12:00 (ლექცია+სემინარი) - ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის ( თსუ I კორპუსი, ოთახი #021)
სამშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი) - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნ.  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის ( თსუ  I კორპუსი, ოთახი #023 )

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ სახელი, გვარი და ფაკულტეტი შემდეგ ელ-ფოსტაზე:  tamar.gogua@tsu.ge 

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება