ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

კურსზე დარეგისტრირებული მსურველების საყურადღებოდ: ამა წლის 5 მარტს, ორშაბათს, 16:00 საათზე II კორპუსის 344-ე ოთახში გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა. გთხოვთ, მობრძანდეთ!

----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (ჩატარების ადგილი თსუ მეორე კორპუსი, ოთახი #344):           
ორშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი)
ოთხშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი)
პარასკევი: 10:00-13:00 (ლექცია+სემინარი)
შაბათი:   11:00-14:00 (ლექცია+სემინარი)

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი სასურველი დღე და სახელის, გვარის და ფაკულტეტის მითითებით, გვაცნობოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე : tamar.gogua@tsu.ge

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება