ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი).

----------------------------------------------------------------------------
ძირითადი გამოცდები ჩატარდება 2020 წლის 23 და 30 იანვარს 10:00 სთ-დან 12:00 სთ-მდე და 15:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე, ხოლო დამატებითი გამოცდა - 13 თებერვალს იგივე საათებში თსუ I კორპუსის 113-ე ოთახში.

----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (2019 წლის შემოდგომის სემესტრი):  
ორშაბათი: 15:00-18:00 (ლექცია+სემინარი)  -   ჰუმანიტარულ მეცნ.    ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის  
სამშაბათი: 10:00-13:00 (ლექცია+სემინარი) -  ჰუმანიტარულ მეცნ.  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის 
ხუთშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი) -   ეკონომიკისა და ბიზნესის    ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის  
პარასკევი: 15:00-18:00 (ლექცია+სემინარი) - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნ. ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის   

საკონტაქტო ელ-ფოსტა:  tamar.gogua@tsu.ge 

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება