ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

ძირითადი გამოცდები ჩატარდება ამა წლის 21, 22 , 25 ივნისს და 2 ივლისს 10:00 სთ - დან 12:00 სთ - მდე და 15:00 სთ - დან 17:00 სთ - მდე , ხოლო დამატებითი გამოცდა -  27  ივლისს იგივე საათებში თსუ I კორპუსის 113- ოთახში .  

----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (ჩატარების ადგილი თსუ მეორე კორპუსი, ოთახი #344):           
ორშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი)
ოთხშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი)
პარასკევი: 10:00-13:00 (ლექცია+სემინარი)
შაბათი:   11:00-14:00 (ლექცია+სემინარი)

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი სასურველი დღე და სახელის, გვარის და ფაკულტეტის მითითებით, გვაცნობოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე : tamar.gogua@tsu.ge

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება