ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი ).

კურსზე დარეგისტრირებული მსურველების საყურადღებოდ : ამა წლის 2 ოქტომბერს , ორშაბათს, 1 7 :00 საათზე II კორპუსის 344- ოთახში გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა . გთხოვთ , მობრძანდეთ !

----------------------------------------------------------------------------
ლექციების განრიგი (ჩატარების ადგილი თსუ მეორე კორპუსი, ოთახი #344):           
ორშაბათი: 11:00-13:00 (ლექცია+სემინარი)
სამშაბათი:  10:00-12:00  (სემინარი) 
სამშაბათი: 16:00-18:00 (სემინარი)

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი სასურველი დღე და სახელის, გვარის და ფაკულტეტის მითითებით, გვაცნობოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე : tamar.gogua@tsu.ge

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება