უნივერსიტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელიდან ხელმისაწვდომია შემდეგი ელექტრონული რესურსები: