თსუ-ის სახელით წარსადგენი საპროექტო წინადადებების სამეცნიერო ხელმძღვანელებმა, რეკომენდირებულია, წინასწარ გაიარონ კონსულტაციები თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარებისა და საფინანსო დეპარტამენტებში ჩვეულებრივი შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით!

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი (თსუ I კორპუსი, ოთახი 113, ტელ.: 2-222-473, ელ.ფოსტა: sciencerd@tsu.ge)