„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის

გამოქვეყნდა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის.

1) " ბრწყინვალე  მეცნიერება ":

2) " ინდუსტრიული  ტექნოლოგიების  ლიდერობა ":

3) " საზოგადოებრივი  გამოწვევები ":

        ჰორიზონტალური  პროგრამები :