2019-09-11

გერმანიის მთავრობის კონკურსი - „Bridge2ERA EaP„

გერმანიის მთავრობის განათლების და კვლევების ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში, გამოცხადებულია „Bridge2ERA EaP„ კონკურსი, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპულ კვლევით სივრცეში ქვეყნების ჩართვის ხელშეწყობას, ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების გზით.

დამატებით ინფორმაციისთვის იხილეთ. 

Print

« იხ. ყველა სიახლე