2020-04-26

სტუდენტური ესეების კონკურსი - GLOBSEC 2020

სლოვაკეთის რესპუბლიკის გაცვლითი პროგრამის 2020 ფარგლებში ორ ქართველ სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა მონაწილეობა მიიღოს „GLOBSEC 2020 Forum in Bratislava“.

ფორუმი გაიმართება ქ. ბრატისლავაში 2020 წლის 28-30 აგვისტოს. შერჩეულ 2 სტუდენტს სრულად დაუფინანსდება კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ყველა სახის ხარჯი.  

კონკურსში მონაწილეობის პირობებია
:
1. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს;
2. კანდიდატები შეირჩევიან 4 ქართული უნივერსიტეტიდან (ფაკულტეტი: საერთაშორისო ურთიერთობები).
3. კანდიდატებმა უნდა დაწერონ ესე (დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული)
4. ესე უნდა გაიგზავნოს საქართველოში  სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩოში ა/წ 30 მაისამდე, შემდეგ ელ.-ფოსტაზე: emb.tbilisi@mzv.sk
5. შერჩევას განახორციელებს სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში.

საკონკურსო თემების ჩამონათვალი იხილეთ ქვემოთ:

1. "GLOBSEC 1: Future of Europe"
Subtopics:
·What vision does the EU have  for the next decisive decade? 
·To what extent do cultural divisions predestine our political choices? 
·Can Europe define its common identity? 
·What are the reasons for the crisis of democracy? 
·Where does the EU stand in the multipolar world and where does it want to be? 
·What is the geopolitical outlook for Europe? 
·How can the EU act as a geopolitical power?

2. "GLOBSEC 2: Defense and Security"
Subtopics:
·What will the future security architecture look like? 
·Can we expect a revival of the arms race? 
·What role will the Arctic and space play in geopolitics? 
·How are emerging technology and hybrid warfare shaping the security paradigm? 
·What is the geopolitical outlook for Europe?
·How can the EU act as a geopolitical power?

3. "The Biggest Security Challenge in Your Country and Magic Bullet (s)"

Description: Think about the main security challenge your country has to deal with and what is in your opinion the "magic bullet" that would solve the problem. Think out-of-box, but try to keep to the political realities of your countries / region.

დამატებით შეკითხვებზე ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩოს საქართველოში შემდეგ ელ.-ფოსტაზე: emb.tbilisi@mzv.sk ან/და ტელ: +995 32 222 44 37.

 


Print

« იხ. ყველა სიახლე