2018-09-17

2018 – 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია - (მაგისტრატურა/დოქტორანტურა)

17.09.2018
11:00 საათი-ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
12:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი;
14:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი;
15:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
16:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი.


21.09.2018 - პირველსემესტრელთა აკადემიური რეგისტრაცია (გარდა იურიდიული ფაკულტეტისა)
12:00 საათი - ყველა ფაკულტეტი

Print

« იხ. ყველა სიახლე