2019-09-09

აკადემიური რეგისტრაციის განაწილება (ბაკალავრიატი)

 1.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

   09.09.2019, 10:00 საათიდან სტუდენეტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ  წინასწარი რეგისტრაცია;

    16:00 საათიდან ყველა სხვა დანარჩენი სტუდენტი

2. მედიცინის ფაკულტეტი

    09.09.2019,   13:00 საათიდან

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

    09.09.2019,   17:00 საათიდან

4. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

   10.09.2019  10:00 საათიდან

5. სოციალურ და   პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

   10.09.2019  12:00 საათიდან

6. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

   10.09.2019 15:00 საათიდან

7. იურიდიული ფაკულტეტი

   11.09.2019   17:00 საათიდან

 

სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის საგნები გაიხსნება 12.09.2019  12:00 საათიდან

(გარდა იურიდიული ფაკულტეტისა, იურიდიულ ფაკულტეტზე სხვა ფაკულტეტის სტუდენეტებისთვის საგნები გაიხსნება 13.09.2019, 17:00 საათიდან ).

 
Print

« იხ. ყველა სიახლე