ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2019-09-12

2019–2020 ს/წ მაგისტრატურაში მისაღები დადებითი (რანჟირებული) ქულის მქონე კონკურსანტთა სია

ევროპული კვლევების ინსტიტუტი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ფისქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
Print

« იხ. ყველა სიახლე