ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2016-03-15

პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა) გაცვლითი პროგრამები თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის

თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს  თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების ბაკალავრიატის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მიერ 2016-2017 აკადემიური წლისათვის გამოყოფილ ერთსემესტრიან, ინგლისურენოვან გაცვლით პროგრამაზე სასწავლებლად.

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მათ ვისაც 2016 წლის 1 მარტისთვის ექნებათ არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 165 კრედიტისა.

იხილეთ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამები და გთხოვთ,  შეარჩიოთ  თსუ-ს  საბაკალავრო პროგრამასთან თავსებადი პროგრამა.

მიმღები ინსტიტუტი სთავაზობს უფასო სწავლას, ყველა სხვა ხარჯი (საერთაშორისო გადაადგილების, სავიზო მოსაკრებელი, დაზღვევა, კვება, სტუდენტური საცხოვრებელი; სასწავლო მასალები, რეგისტრაციის მოსაკრებელი) სტუდენტმა თავად უნდა დაფაროს.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტში (თსუ მე-2 კორპუსი, ოთახი # 204).


კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა, რომელთაც არა აქვთ ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საეთაშორისო სერტიფიკატი, უნდა დაწერონ თსუ საგამოცდო და ენების ცენტრების მიერ ორგანიზებული ინსტიტუციური (B2 დონის) ტესტი. (ტესტირების ჩატარების ზუსტი თარიღი და დრო  ელექტრონულად ეცნობება კონკურსზე დარეგისტრირებულ ყველა სტუდენტს).

ყველა აპლიკანტი (მათ შორის ის აპლიკანტები, რომლებიც გადალახავენ ენის ცოდნის მინიმალურ ზღვარს), მოწვეული იქნებიან შესარჩევ კომისიასთან გასაუბრებაზე, რომელიც გაიმართება 2015 წლის მარტის თვეში. (გასაუბრების ზუსტი თარიღი, დრო და ადგილი კონკურსანტებს ეცნობებათ ელექტორნულ ფოსტაზე).

სააპლიკაციო პაკეტი მიიღება 2016 წლის 15 მარტის ჩათვლით 18:00 საათამდე.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, წერილობით დაუკავშირდით ლელა კაცაძეს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მისამართზე: lela.katsadze@tsu.ge

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული ფაილები: დანართი1; დანართი 2.

შენიშვნა: დაგვიანებული ან/და არასრული განცხადება არ მიიღება!
Print

« იხ. ყველა სიახლე