ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2019-01-09

2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები!

2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები (იურიდიული ფაკულტეტის გარდა)!

რექტორის ბრძანება №:5/01-01

ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსი/სტომატოლოგი/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
•საგამოცდო პერიოდი - 9-10 იანვარი; 21 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 25 თებერვალი - 2 მარტი (დამატებითი გამოცდები);
•არდადეგები - 30 დეკემბერი – 8 იანვარი; 11-20 იანვარი; 3-10 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:

•ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 11 მარტი;
•აკადემიური რეგისტრაცია - 4–11 მარტი;
•სააუდიტორიო მეცადინეობები -  11 მარტი – 22 ივნისი;
•საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  25 - 31 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
•არდადეგები - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

•სააუდიტორიო მეცადინეობები - 24 სექტემბერი - 12 იანვარი;
•საგამოცდო პერიოდი - 22 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები);  25 თებერვალი-2 მარტი (დამატებითი გამოცდები);  
•არდადეგები - 30 დეკემბერი – 7 იანვარი, 3-10 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:
•ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 11 მარტი;
•აკადემიური რეგისტრაცია - 5–11 მარტი;
•სააუდიტორიო მეცადინეობები -  11 მარტი – 22 ივნისი;
•საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  25 - 31 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
•არდადეგები - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი.

2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის!

რექტორის ბრძანება №:4/01-01

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა
შემოდგომის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 10 იანვარი; 21-26 იანვარი;
საგამოცდო პერიოდი - 28 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 25 თებერვალი-2 მარტი (დამატებითი გამოცდები);
არდადეგები - 30 დეკემბერი – 7 იანვარი; 11-20 იანვარი; 3-10 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 11 მარტი; ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 7–11 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები -  11 მარტი – 22 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  25 - 31
ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
არდადეგები - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი.

მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი; გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 10 იანვარი; 21-26 იანვარი;
საგამოცდო პერიოდი - 28 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 25
თებერვალი-2 მარტი (დამატებითი გამოცდები);
არდადეგები - 30 დეკემბერი – 7 იანვარი; 11-20 იანვარი; 3-10 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 11 მარტი; დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 5–11 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები -  11 მარტი – 22 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  25 - 31
ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
არდადეგები - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი.
Print

« იხ. ყველა სიახლე