2020-02-24

დიმიტრი გულიასა და კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სტიპენდიები

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის №124 ბრძანებით დამტკიცდა ქვეპროგრამა "დიმიტრი გულიასა და კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სტიპენდიები სტუდენტებს". 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  დანართი 1, დანართი 2. 
Print

« იხ. ყველა სიახლე