2019-10-16

ინფორმაცია სამაგისტრო გრანტის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსებისთვის წარმოსადგენი განაცხადის ფორმისა და დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ იხილეთ:
Print

« იხ. ყველა სიახლე