კონტაქტი

ი.ჭავჭავაძის № 1. თსუ I კორპუსი, ოთახი №104.
ტელ: (+995 32) 22-23-91
ელ-ფოსტა: tsupr@tsu.ge


ნანა მამაგულიშვილი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი nana.mamagulishvili@tsu.ge
თინათინ იზორია დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე tinatin.izoria@tsu.ge
მარიამ სეხნიაშვილი კონსულტანტი mariam.sekhniashvili@tsu.ge
ნინო კალანდია მთავარი სპეციალისტი nino.kalandia@tsu.ge
ქეთევან გაბოშვილი უფროსი სპეციალისტი ketevan.gaboshvili@tsu.ge
მარიამ მაღრაძე სპეციალისტი mariam.magradze@tsu.ge
თამარ სეფერთელაძე სპეციალისტი tamar.sepherteladze@tsu.ge
თამარ ხორბალაძე
ჟურნალის "თსუ მეცნიერება" და საგაზეთო ჩანართის რედაქტორი
tamar.khorbaladze@tsu.ge
ლელა მჭედლიძე ჟურნალის "თსუ მეცნიერება" და საგაზეთო ჩანართის კორესპონდენტი lela.mchedlidze@tsu.ge