2019-11-22

კონფერენცია ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტში

22 ნოემბერს ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტი იწვევს დაინტერესებულ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს კონფერენციაში "აზერბაიჯანი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში" მონაწლეობის მისაღებად.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი. 
« იხ. ყველა ანონსი