2018-05-16

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის დღეები თსუ-ში

16 მაისს, 12.00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის კვირეულის ფარგლებში,  გაიხსნება ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების კონფერენცია: „ინგლისური ფილოლოგია: გუშინ, დღეს, ხვალ.“ კონფერენცია ეძღვნება საქართველოსა და მთელ რეგიონში პირველი დოქტორი ქალი ანგლისტის მერი იანქოშვილის დაბადებიდან 100-წლისთავს, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამ დარგის განვითარებაში. კონფერენციაზე იმუშავებს ოთხი სექცია: თარგმანმცოდნეობა, ლექსიკოგრაფია, ლიტერატურათმცოდნეობა და ლინგვისტიკა.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ.1,თსუ I კორპუსი, 107-ე აუდიტორია.

« იხ. ყველა ანონსი