2019-03-15

კრებულის - „ამერიკის შესწავლის საკითხების“ მე-7 ტომის პრეზენტაცია

15 მარტს, 16:00 საათზე, თსუ ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი ატარებს კრებულის - „ამერიკის შესწავლის საკითხების“ მე-7 ტომის პრეზენტაციას. კრებულში გაერთიანებულია ქართველი და ამერიკელი ავტორების სტატიები, მიძღვნილი ამერიკისმცოდნეობის სხვადასხვა საკითხისადმი.

მისამართი:ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ I კორპუსი, 107-ე აუდიტორია.
« იხ. ყველა ანონსი