2018-02-15

საერთაშორისო კონფერენცია - "მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში"

15 თებერვალს, 11.00 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - "მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში" გაიხსნება.

კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე.

კონფერენციის თანაორგანიზაგორები არიან ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი), სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო).

კონფერენცია დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელია გიული შაბაშვილი, თსუ ასოცირებული პროფესორი. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებს 100-მდე მომხსენებელი 17 ქვეყიდან.

კონფერენციის უცხოელი პლენარული მომხსენებლები არიან:

•მატიას ჰუცი (ფრაიბურგის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, გერმანია)
•კერსტი ლეპაიოე (ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთი)
•მარკ ფუმაგალი, ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის მთავარი პოლიტიკური მრჩეველი
•ვილია თარგამაძე, რომა კრიაუჩინიენე (ვილნიუსის უნივერსიტეტი,  ლიტვა)
•ლიგიტა გრიგულე (ლატვიის უნივერსიტეტი, ლატვია)
•პილე პოიკლიკი (ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ესტონეთი)
•ეკატერინა პროტასოვა (ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ფინეთი)
•ანა გოლუბევა (ფონდი ინოვე, ესტონეთი)

პროგრამა

მისამართი:ი.ჭავჭავაძის გამზ.1,თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია N115
« იხ. ყველა ანონსი