ვლადიმერ მინაშვილი

 
 
თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.