თემურ ნადარეიშვილი


თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.