თეა ჯუღელი

 
 
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი.