ნოდარ ბელქანია

 
თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, სრული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი