ნინო ჩიხლაძე

 
თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.