ნანა ჭიღლაძე


თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი; განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის საკანონმდებლო ხელისუფლების საკითხთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.