მარინე ჩიტაშვილი

 
 
თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი; თსუ-ის სამედიცინო-დიაგნოსტიკური ცენტრის ფსიქოლოგი; სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი; ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.