დიანა ძიძიგური

 
თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის ინსტიტუტის მორფოლოგიის მიმართულების პროფესორი; ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,ბიოეფექტური ტექნოლოგიების ფუნდამენტური კვლევების ინსტიტუტის” დირექტორი; საქართველოს აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.