ბესარიონ ზოიძე

 
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი; იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი.