ფოტო-დოკუმენტური გამოფენა მიძღვნილი ქართველ ემიგრანტთა დღისადმი

ფოტო - დოკუმენტური გამოფენა მიძღვნილი ქართველ ემიგრანტთა დღისადმი , ქართველები მეორე მსოფლიო ომში ემიგრაციის მეორე ტალღა – (25 ივნისი ).