თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალ-მარტში

` თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალ - მარტში ~ – (25 თებერვალი ).