`... ახალთ საიმედოდ!~

თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების მაგისტრანტთა ერთობლივი გამოფენა `... ახალთ საიმედოდ !~ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი ჟენევაში 1914-1918 წწ . – (26 მაისი ).