დამფუძნებლები უკრაინის უნივერსიტეტებში

დამფუძნებლები უკრაინის უნივერსიტეტებში – (23 დეკემბერი ).