ფოტოგამოფენა `ქალთა სამოქალაქო აქტივობა 90-იანი წლების მიჯნაზე~

ფოტოგამოფენა ` ქალთა სამოქალაქო აქტივობა 90- იანი წლების მიჯნაზე ~. ნაზი გაბაიძის ფოტოქრონიკის მიხედვით ასახული საქართველოს ისტორიის , კერძოდ 1998-1991 წლების სამოქალაქო აქტივობა . ორგანიზატორები რუსუდან კობახიძე , ია მჭედლიშვილი – (27 მაისი ).