`კავკასიური ლიგა~ – ნატალია კუციას პერსონალურ გამოფენა `ქალური საწყისი~

` კავკასიური ლიგა ~ – ნატალია კუციას პერსონალურ გამოფენა ` ქალური საწყისი ~   – (22-23 დეკემბერი ).