`საქართველოს დაცული ტერიტორიები~

ფოტოგამოფენა ` საქართველოს დაცული ტერიტორიები ~ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – (28 მარტი ).