ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 96 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 96 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა – (8 თებერვალი ).