ავტორისეული საუბარი ერთი ნამუშევრის გარშემო, ლევან ჭოღოშვილი

ავტორისეული საუბარი ერთი ნამუშევრის გარშემო , ლევან ჭოღოშვილი – ( ოქტომბერი ).