პედაგოგების ნამუშევრების გამოფენა მიძღვნილი ქალთა დღისადმი

მხატვარ ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ` ფემინ არტის ~ საქართველოს ფილიალის წევრებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგების ნამუშევრების გამოფენა მიძღვნილი ქალთა დღისადმი – (4 მარტი ).