ფოტოგამოფენა `ჯამბაკურ-ორბელიანები თბილისში~

ფოტოგამოფენა ` ჯამბაკურ - ორბელიანები თბილისში ~ ორგანიზატორები : კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება , ლამისყანის ჯამბაკურ - ორბელიანთა სასახლე მუზეუმი . მხარდამჭერები : საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – (14 მაისი ).