ტრენერების ტრენინგი (დამწყებთათვის)

თუ გსურთ ტრენინგ-კურსების  ჩატარება და ფლობთ რაიმე კომპეტენციას სპეციალობაში,  ჩვენი კურსი დაგეხმარებათ ტრენერობისათვის აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევების მიღებასა და ცოდნის გაღრმავებაში.
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს შეეძლება: 
შეისწავლოს სამიზნე აუდიტორია და მისი საჭიროებები. მოამზადოს პროგრამა და გაწეროს დროში, დაგეგმოს სესიები, მოახდინოს თვითშეფასება, მართოს გუნდი და მართოს დრო.
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

 • ტრენინგი და მისი სპეციფიკა;
 • პირველი დღე და მასთან დაკავშირებული სირთულეები;
 • როგორ ავაგოთ პირველი დღის გეგმა, გეგმის პრეზენაცია;
 • ნიშის მოძებნა;
 • სამიზნე აუდიტორია და მისი კვლევა;
 • როგორ  შევქმნათ პროგრამა;
 • ტრენინგ მოდულის და კურსის სტრუქტურის შემუშავება, დროში გაწერა;
 • გუნდის მართვა და დინამიკა;
 • რა თვისებებს უნდა ფლობდეს ტრენერი;  
 • ტრენინგი, მისი ტიპები, გამოყენებული აქტივობები და მეთოდები;  
 • ლიდერი და ლიდერობა.                                                                   

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის:  არ არსებობს
პედაგოგი : ლალი ჭელიძე (577 420528 ან 225 04 84 (1464))
სწავლების ენა : ქართული
კურსის ხანგრძლივობა  :  15 საათი (5 დღე,  დღეში 3 საათი )
კურსის ღირებულება : 120 ლარი

მისამართი:  ილია ჭავჭავაძის გამზ.  N1, უწყვეტი განათლების ცენტრი.

ტრენინგის დასრულებისას გაიცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ტრენერების ტრენინგი (დამწყებთათვის)
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
 • თბილისი
 • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?