საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას საერთო სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსზე.

სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი მოიცავს:  

  • ვერბალურ კომპონენტს (ანალიტიკური წერა, წაკითხულის გააზრება, ლოგიკური მსჯელობა)
  • რაოდენობრივი კომპონენტი (რაოდენობრივი მსჯელობა)

კურსის ხანგრძლივობა:  56 საათი, კვირაში ორჯერ ორი საათი (28 საათი ვერბალური   ნაწილი, 28 საათი რაოდენობრივი ნაწილი)

კურსის ჩატარების თარიღები: 2 აპრილიდან  - 10 ივლისამდე

რეგისტრაციის ვადა: 25 მარტამდე


გთხოვთ რეგისტრაცია გაიაროთ ელექტრონულად და გრაფაში "  საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?  " მიუთითოთ რომელ კომპონენტზე გსურთ დარეგისტრირება.


ელექტრონული რეგისტრაციის შემდეგ დამატებით დაგიკავშირდებით და შეგითანხმდებით თარიღზე, როდესაც უნდა მოგვიტანოთ დამატებითი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი)
  • თსუ-ის სტუდენტებმა: შესაბამისი ფაკულტეტიდან გაცემული სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა
  • თსუ -ის კურსდამთავრებულებმა: დიპლომის ასლი (პირველი გვერდის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)
  • თსუ-ის თანამშრომლებმა: უნივერსიტეტში მუშაობის დამადასტურებელი ცნობა.
  • თსუ-ის თანამშრომელთა შვილებმა (თუ ისინი არ სწავლობენ თსუ-ში): მშობლის თსუ-ში მუშაობის დამადასტურებელი ცნობა და დაბადების მოწმობის ასლი.

კურსის ღირებულება: 
  • სრული კურსი - 650 ლარი (ვერბალური კომპონენტი: 325 ლარი (28 საათი), რაოდენობრივი კომპონენტი: 325 ლარი (28 საათი)).
  • თსუ- ის სტუდენტების, თანამშრომლების, თანამშრომლების შვილების და  კურსდამთავრებულებისთვის სრული კურსი
  • (წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა) - 350 ლარი (ვერბალური კომპონენტი: 175 ლარი (28 საათი), რაოდენობრივი კომპონენტი: 175 ლარი (28 საათი)).

      დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ: tsulifelonglearning@tsu.ge

  ან დაგვირეკეთ: 2250484 (შიდა ნომერი: 1465,1466 ან   1463