საზოგადოებასთან ურთიერთობა 101

საავტორო კურსის ავტორი და ტრენერი:  თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი მარიამ გერსამია 

კურსი განკუთვნილია:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის დამწყები სპეციალისტებისთვის;
 • არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის, რომლებიც მუშაობენ საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის კუთხით;
 • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, იურიდიული, ჰუმანიტარული, ფსიქოლოგიის და განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის; 

კურსის მიზანია:

 • კურსდამთავრებულმა შეიძინოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტისთვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები, კერძოდ:  
 • გაეცნოს კომუნიკაციის წარმატებულ სტრატეგიებს;
 • შეძლოს მედიასთან ურთიერთობის დაგეგმვა, პრესრელიზის და პრესკიტის მომზადება;
 • კრიზისულ სიტუაციაში მოამზადოს საპასუხი გეგმა;
 • დაგეგმოს წარმატებული კომუნიკაცია და შეძლოს მესიჯის კონსტრუირება სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისთვის;
 • შეძლოს ბრიფინგის და ღონისძიების ორგანიზება;
 • შეძლოს საჯარო გამოსვლის კრიტიკული ანალიზი
 • მოამზადოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დოკუმენტი და სხვ.

 

საკონტაქტო საათების მოცულობა: 30 საათი

ტრენინგები გაიმართება შაბათ ობით : 12:00-18:00 (5 შეხვედრა)

კურსის ღირებულება: 280 ლარი; თსუ სტუდენტებისთვის: 230 ლარი


კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა თსუ სერტიფიკატი და მსურველები დაიშვებიან შემდგომ, მეორე დონის სასერტიფიკაციო კურსზე.

 

  ცენტრი უფლებას იტოვებს, საჭიროების შემთხვევაში გააუქმოს ან შეცვალოს კურსის დაწყების თარიღი.  ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობებათ უკვე დარეგისტრირებულ მსმენელებს.

 საკონტაქტო ინფორმაცია: თსუ  უწყვეტი განათლების ცენტრი (ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1). ტელ.: 2250484 (შიდა ნომერი 1465 ან1466). მობ.:  577171107

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: საზოგადოებასთან ურთიერთობა 101
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
 • თბილისი
 • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?