კულინარიული ტურიზმი

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის და მისი მიზანია  მსმენელებს გააცნოს გლობალიზაცის და გლოკალიზაციის გავლენა კულინარიული ტურიზმის განვითარებაზეშეასწავლოს ტრაპეზის არსი და ტრაპეზის კულტურა, მისი მნიშვნელობა სხვადასხვა რელიგიური რწმენისა და კულტურის ადამიანებისათვის; კვების კულტურის საკითხები ბიბლიის მიხედვით; შეასწავლოს კულინარიული ტურიზმის პოპულარიზაციის ინსტრუმენტები, მისი სეგმენტაცია და  სახეები; კულინარიული ტურიზმის ტიპოლოგია; გააცნოს ყველის  და ღვინის ფენომენი ტურიზმში, ქართული ყველის და ღვინის ფენომენი და მათი საერთაშორისო პოტენციალი; გააცნოს ქართული გასტრონომიული კულტურის განვითარების გზები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, როგორც შეუსწავლელი სფერო; ქართული სამზარეულოს მთავარი ნიშანი, ქართული სუფრის ფენომენი , რიტუალური კერძები ქართულ სამზარეულოში.

სამიზნე ჯგუფი: ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელსაც აქვს აღნიშნული მიმართულებით ცოდნის მიღების სურვილი, როგორც მომხმარებელს ( ტურისტს) და როგორც მწარმოებელს ( კულინარიული ტურიზმის ბიზნესი) ასევე, გიდებს, კვებითი მომსახურების სფეროს წარმომადგენლებს და . .

ტრენერი: დალილა ცატავა

კურსის მოცულობა: 18 საათი 

სწავლების ენა: ქართული

კურსის ღირებულება: 250 ლარი

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: კულინარიული ტურიზმი
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?