ქოუჩინგი მენეჯმენტში

კურსი განკუთვნილია ხელმძღვანელებისა და კომპანიის მფლობელებისთვის,   ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისთვის,  მენეჯერებისთვის, ტრენერებისთვის,   ბიზნეს - კონსულტანტებისთვის,   ფსიქოლოგებისთვის და ნებისმიერი პროფესიისა და ასაკის ადამიანისთვის,   ვინც დაინტერესებულია  ქოუჩინგის  შესწავლით და გამოყენებით.

კურსის მიზანია მსმენელებმა განივითარონ   შემდეგი სახის უნარები და კომპეტენციები:

  • გუნდის ეფექტურად მართვის ახალი მიდგომები
  • დავალებების   სწორად ფორმულირება
  • თანამშრომელთა მოტივაციის მართვა
  • გასაუბრების ქოუჩინგურ ფორმატში წაყვანა
  • ტრანსფორმაციური ტექნიკების გამოყენებით გუნდში კომუნიკაციის გაუმჯობესება
  • მიზნის დასახვა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება ქოუჩინგის ტექნიკების გამოყენებით
  • კომპანიის საერთო გეგმის და ხედვის შემუშავება ქოუჩინგის ტექნიკების გამოყენებით
კურსის გავლის შემდეგ მსნელებს ეცოდინებათ:
  • ქოუჩინგის ფორმატი
  • მოტივაციის ტექნიკები
  • პროექტის რეალიზაციის ტექნიკები
  • როგორ გამოიყენონ ქოუჩინგ-სესიები ორგანიზაციის შიგნით.

  შეეძლებათ :

  • შედეგზე ორიენტირებული საუბრის წარმართვა
  • სწორი კითხვების გამოყენება
  • თანამშრომლის მოტივაციური სისტემების დადგენა
  • ქოუჩინგური დიალოგის წარმოება.

 

კურსს გაუძღვება: დალი ვასაძე

კურსის მოცულობა: 24 საათი

კურსის ღირებულება: 350 ლარი

თსუ-ის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის 300 ლარი.


 

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ქოუჩინგი მენეჯმენტში
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
 • თბილისი
 • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?