ორის ბუღალტერია

კურსი განკუთვნილია კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირებისათვის, რომლებსაც უწევთ ორის- ბუღალტერიის პროგრამის გამოყენებით მუშობა.

კურსის დასრულების  შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ:
  •     ორის-ბუღალტერიის ინსტალაცია;
  •     მენიუების გაცნობა;
  •     ბუღალტრული გატარებების შესრულება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებით;
  •     პირველადი დოკუმენტების დაპროექტება;
  •     სასტარტო ნაშთების დასმა;
  •     ახალი ქვეანგარიშების დამატება;
  •     კონკრეტული გატარების განხორციელება;
  •     ანგარიშ-ფაქტურის შევსება და შესაბამისი გატარებები.
პედაგოგი:  თეა მუნჯიშვილი, თსუ-ის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

სწავლების ენა:  ქართული

კურსის ხანგრძლივობა : 12 გაკვეთილი (24 საათი)

კურსის ღირებულება:  80 ლარი


მეცადინეობები ჩატარდება:  თსუ-ის  II კორპუსში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 3.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა თსუ-ის სერტიფიკატი

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: ორის ბუღალტერია
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?