პრაქტიკული ინგლისური

კურსი განკუთვნილია ზრდასრულთათვის, რომლებიც A2 დონეზე მაინც ფლობენ ენას და სურთ ინგლისურ ენაზე საუბრის, გაგების, გაგებინების და წერის კომპეტენციების გაღრმავება. 
შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება მსოფლიოში და, განსაკუთრებით,  ევროპაში დანერგილი აუდირების სტრატეგიები, რომელსაც   კურსში  გადამწყვეტი მნიშვნელობა  ენიჭება . აუდირების სტრატეგიები გულისხმობს ავთენტური მოსაუბრის ინტენსიურ მოსმენას.
გაკვეთილს ექნება დიალოგის ხასიათი, სადაც მასწავლებელს მხოლოდ წარმმართველისა და მიმთითებლის, ასევე ზოგიერთი იმანენტური ენობრივი თავისებურებების ამხსნელის   ფუნქცია ექნება, რის საფუძველზეც მსმენელს მიეცემა ინიციატივის ფართო საშულება. 

კურსის ხანგრძლივობა: 180 საათი
კურსის ღირებულება: 750 ლარი (შესაძლებელია გადახდა ეტაპობრივად )
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ორსართულიანი შენობა თსუ პირველი კორპუსის გვერდით, მეორე სართული)
ტელ.: 222 36 52
ელფოსტა: tsulifelonglearning@tsu.ge

რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს

გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ წინასწარ

სასერთიფიკატო პროგრამის / ტრენინგის დასახელება: პრაქტიკული ინგლისური
იმ შემთხვევაში თუ კურსი შემოთავაზებულია თბილისსა და ქუთაისში მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი ქალაქი
  • თბილისი
  • ქუთაისი
სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) *
განათლება
სამუშაო ადგილი / სასწავლებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი (მობილური) *
ელფოსტა *
საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი კურსების შესახებ?