უნგრული ენის საბაზისო კურსი

 კურსის მიზანია მსმენელებს მისცეს უნგრული ენის და კულტურის საბაზისო ცოდნა, შეასწავლოს ყოველდღიური სიტყვიერი ფრაზები, საბაზისო გრამატიკული ფორმები. 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს ექნებათ უნგრული ენაზე საუბრის, კითხვის, მოისმენის საბაზისო ცოდნა.  შეძლებენ მარტივი დიალოგების წარმოებას, წაკითხული და მოსმენილი ტექსტის გაგებას. 

კურსის მოცულობა: 42 საათი

მეცადინეობების ჩატარების დრო: სამშაბათი და ხუთშაბათი, 16:00 - 18:00

მასწავლებელი: დოქტორი არპად ელესი

სწავლა დაიწყება 24 ოქტომბერს

კურსი უფასოა

მისამართი:  ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი (ორსართულიანი შენობა თსუ პირველი კორპუსის გვერდით, მეორე სართული)