ზოგადი ინგლისური

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი გთავაზობთ ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსს.

საფეხურები: A 1, A2, B1, B2

ყოველი საფეხურის ხანგრძლივობა: 64 საათი

ერთი საფეხურის  ღირებულება: 480 ლარი (თვეში 120 ლარი)

თსუ-ის სტუდენტების და თანამშრომლებისთვის: 320 ლარი (თვეში 80 ლარი)

კურსის ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად.დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ თსუ უწვეტი განათლების ცენტრში:  ტელ.: 222 36 52, email: tsulll@tsu.ge

Facebook : თსუ უწყვეტი განათლება - TSU LLL                                                                                                                           

მისამართი ილია ჭავჭავაძის გამ ზ. N1  (თსუ პირველი კორპუსის გვერდით)